Følelses-Konsulenterne

Specialiseret i børns følelsesmæssige udvikling
Vi afholder kurser og foredrag for dagtilbud og forældre med spændende tilgange for, at få en bredere forståelse for børns følelser. Vi hjælper vores kursister med, at reagere på børns følelser, så børnene får ro på deres nervesystem, de får derved et bedre børneliv. Vi formidler, underviser og medinddrager alle med praksisnære metoder, der kan overføres direkte til hverdage

Vi afholder kurser og foredrag for dagtilbud, forældre og kommuner i hele landet

Vi er stolte af at tilbyde kurser og foredrag til dagtilbud, forældre og kommuner i hele landet, og vores dygtige team brænder for at gøre en positiv forskel i børns liv og samfundet som helhed. Vores primære mål og drivkraft er at hjælpe børn, dagtilbud og kommuner med at skabe en sundere og mere trivselsorienteret fremtid. 

Følelses-konsulenterne holder hånden under ...

Følelses-Konsulenterne holder hånden under børnene, forældrene og det pædagogiske personale. Vi hjælper med at blive klædt på til opgaver, der styrker med børns følelsesmæssige udvikling. Når børnene er i balance, smitter det af på forældrene og det pædagogiske personale.

"Må vi lige sige noget....?"

Det pædagogiske personale møder hver dag børn der er udfordret følelsesmæssigt, som skal takles på en både nænsom og imødekommende måde. Når det pædagogiske personale har en viden og er bevidste om, hvilke tilgange et barn skal mødes med, styrker de barnets selvværd. Ved at anerkende børns følelser på en særlig måde, kan modstanden  hos børnene. nedlægges. 

Løft af det pædagogiske personale

Det pædagogiske personale vil blive præsenteret for tilgange, der møder børnene ud fra et følelsesmæssigt perspektiv. Dette vil påvirke børnene positivt, så de negative følelser bliver reduceret. De bliver præsenteret for tilgange, så de kan rumme  og udvikle børn på det følelsesmæssige plan, således får de en bredere faglig viden omkring bl.a. konfliktløsning.   

Kurser med stort udbytte

Kurserne vi afholder, giver det pædagogiske personale flere redskaber til, at hjælpe børn i forhold til svære følelser.

Vi har blandt andet fokus på, hvordan man som voksen vender negative følelser og adfærd til positive følelser og adfærd, med vores metoder som er velafprøvede og meget succesfulde. Børn og voksne har stort udbytte af kurserne.

Samlet set er vores kurser en investering i børns trivsel og fremtid. De giver det pædagogiske personale de nødvendige værktøjer til at skabe en positiv indvirkning på børns liv, og de hjælper med at opbygge en stærkere, mere harmonisk og positiv samfund for os alle. 

Når ankeret er godt forankret i sandbunden, er det ligesom når positive følelser er godt forankret i et menneske

Mange børn har det svært følelsesmæssigt. De kan have svært ved at mærke deres egne følelser, hvilket påvirker deres relationer. Ligesom der er også mange børn, der er fyldt med for mange negative følelser, der påvirker deres adfærd og trivsel. Undersøgelser viser, at mange børn og unge i Danmark, har det skidt. Det er os voksne, der skal lære børnene om følelser undervejs i barndommen og møde dem, så de får flest positive følelser.

Kurser og foredrag
Vi hjælper børn videre

Kurset hjælper det pædagogiske personale til, at udvikle børns forskellige følelser som de oplever i krop og sind. Børnene får følelsesmæssige kompetencer der hjælper dem socialt, så de bliver mere afbalancerede. Derforuden får personalet også en viden og forståelse for, hvordan de kan skabe flest positive følelser hos børnene.

Følelsernes konto

I vores pædagogiske miljøer og dagligliv står vi over for en række udfordringer, der påvirker både børn og voksne. Et af de vigtigste mål i denne sammenhæng er, at forvandle børns negative følelser til positive følelser og give dem den selvtillid og selvværd, de behøver for at trives og udvikle sig. Kurset hjælper til at udvikle pædagogisk forståelse og handlemåder, så børnene kan støttes i deres følelsesmæssige udvikling. Der bliver lagt vægt på, at give pædagogerne kompetencer og færdigheder til at udvikle børnene følelsesmæssigt. Kurset hjælper pædagogerne med at lære effektfulde metoder, der skaber fantastiske resultater. 

Kursus for medhjælpere og vikarer

Hvis du vil tage noget af arbejdspresset fra dit faste pædagogiske personale, så send dine nyansatte medhjælpere og vikarer på kursus i dette praksis og -handlingsorienterede kursus. Kursusdeltagerne vil få en baggrundsviden, som de kan bruge direkte i hverdagen, og på den måde højne det pædagogiske niveau i dagtilbuddet. 

Når svære følelser sætter sig i kroppen

I dagens samfund er det ikke ualmindeligt at støde på børn i dagtilbud, der oplever mavepine, følelsesmæssig ubehag, eller som hyppigt klager over negative følelser. Disse symptomer kan være tegn på, at børnene står over for udfordringer i deres følelsesmæssige trivsel, og det er vigtigt at tackle dette problem på en effektiv måde. 

Dette får du metoder til på kurset her.

Pædagogisk indretning i dagtilbuddet

En workshop hvor vi rent fysisk kommer ud i jeres dagtilbud, vi præsenterer faglig viden, inspirerer jer til at indrette pædagogisk, så det er let aflæseligt for børnene hvor og hvad der kan leges. Pædagogik og læring kommer i højsædet, derved kommer der mere ro på børnene og de vil lege bedre sammen.

To dages pædagogisk kursus for medhjælpere

Mange pædagogmedhjælpere bliver udfordret i forhold til hvordan legen faciliteres, hvordan konflikter håndteres og hvordan de møder børnene på det følelsesmæssige plan. Derfor har vi sammensat dette 2 x 3 timers kursus for medhjælpere og vikarer.

Forældrekurser

Er du i tvivl om hvordan du bedst mulig konflikthåndterer hjemme hos dig?

Er du i tvivl om hvordan du sætter rammer for dit barn i hverdagen?

Så er du ikke den eneste der har det sådan.

Vores private forældrekurser med emnerne konflikthåndtering og rammesætning vil give dig en større sikkerhed i din rolle som forældre.

Der er plads til spørgsmål om det er plager dig eller det som du er i tvivl om.

Vi elsker vores børn

Men hvorfor er det så nogle gange svært, at være forældre?

Dette foredrag er på 2 timer.

Hvis du ønsker et 1 times oplæg/foredrag til dit dagtilbud, til et forældremøde, kan du vælge enten overskriften “Konflikthåndtering” eller “Børns selvhjulpenhed”.

Hvem er vi?

Følelses-Konsulenterne er et samarbejde mellem Benthe Bagshaw og Birgit Springer. Vi har begge to +25 års erfaring, som henholdsvis lærer (Benthe) og pædagog (Birgit) samt uddannelser og kurser indenfor specialpædagogik

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.