To dages pædagogisk kursus for medhjælpere

Kursus ved Følelses-Konsulenterne

Kursus: ”To dages pædagogisk kursus for medhjælpere”

Kurset løber over to dage med ca. 1 måned imellem kursusdagene, så der kan nå at indsamles erfaringer som bruges på anden kursusdag, begge dage er tidsrummet kl. 16-19.

Vil du også hjælpe med at tage noget af arbejdspresset fra dit faste pædagogiske personale, så de forbliver længere i jobbet?

Vil du også hjælpe dine medhjælpere til et kompetenceløft i dit dagtilbud, så de kan skabe en højere faglighed?

Vil du også hjælpe med at skabe mere tryghed hos børnene og forældrene, ved at give dine medhjælpere flere kompetencer?

Vi oplever som konsulenter ofte, når vi kommer ud i et dagtilbud, at indkøringsfasen for pædagogmedhjælpere bliver mere ressourcekrævende for jer end nødvendigt. Dette kan medføre, at medhjælperne føler, de begår mange fejl, ikke forstår deres opgaver, eller går fejl af jeres anvisninger.

Mange pædagogmedhjælpere bliver udfordret i forhold til hvordan legen faciliteres, hvordan konflikter håndteres og hvordan de møder børnene på det følelsesmæssige plan.

Derfor har vi sammensat dette 2 x 3 timers kursus for medhjælpere og vikarer, hvor de lærer om:

• Hvordan de møder børnene følelsesmæssigt
• Hvordan de hjælper børnene i konflikter
• Hvordan de kommunikerer til og med forældre og børn
• Hvordan legen faciliteres og fastholdes
• Hvordan lege og aktiviteter udvikler børnene
• Hvordan samlinger socialiserer børnene

Kursusdeltagerne vil få en baggrundsviden, som de kan bruge direkte i hverdagen, til at løfte den pædagogiske opgave.

Dette vil øge trygheden og den pædagogiske udvikling for børnene.

Kursusindhold:
• Rollen som voksen i dagtilbuddet – (kommunikation til forældre, hvordan der hilses på børn og forældre)
• Tilpasning af sproget til børnenes alder – (anvendelse af sproget på en let tilgængelig måde, hvad der er godt at gøre versus ikke godt at gøre.)
• Kommunikation og følelser ( her præsenteres modellen “Følelsernes konto”)
• Hvordan trøstes børnene? – (affektiv afstemning)
• Hvordan imødekommes konflikter? – (der introduceres en model der tilgodeser følelser)
• Bevidstgørelse af egen tilgang. -(refleksion over egen praksis)
• Leg som pædagogisk udvikling. – (vigtigheden af at sætte lege i gang)
• Ideer til lege, aktiviteter og sanglege. – (brainstorming og erfaringsudveksling)
• Hvorfor skal der være samlinger? – ( sådan kan samlinger bruges)
• Der vil undervejs i kurserne være en pause hvor vi serverer en let anretning og vand til deltagerne.

Kurset er tilrettelagt, så deltagerne vil blive inddraget hele vejen igennem.

Kursusdeltagerne vil bl.a. få øvelser og cases fra hverdagen, så det vil blive lettere at implementere det lærte, når de er tilbage på arbejde.

Kurserne er, som alle vores kurser, praksisnære, da vi har stor erfaring og uddannelse at bygge vores viden på.

Alt det vi underviser i har vi selv haft ”hands on” og ved at det virker, da vi har mange års erfaring.

Kursisterne får derved et rigt udbytte som direkte kan bruges i deres arbejde fremadrettet.

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.