Følelsernes konto

Kursus ved Følelses-Konsulenterne

Kursus: ”Følelsernes konto”

                                                                                                                       

Målet for kurset er:


• At give personalet en forståelse for hvordan de kan få vendt børns negative følelser til positive følelser
• Hvordan børnene får mere tillid og selvtillid
• At børn og voksne får redskaber i konflikter
• At voksne og børn får konkrete redskaber til håndtering af negative følelser
• At når redskaberne læres og bruges kontinuerligt, vil der opstå færre konflikter med en mere positiv dagligdag til følge
• At alle vil profitere at denne metode

 kursets indhold:

• Følelsernes konto (gennemgang af teorien om følelsernes konto – introduktion, baggrund og viden)
• Børns følelser (vigtigheden af følelser)
• Cases (gruppearbejde)
• Affektiv afstemning (hvad er det ? Og hvordan gør man det bedst muligt? Øvelser)
• FFF+F (En effektiv og virkningsfuld konflikthåndteringsmodel)
• Sådan bruges konflikteringshåndteringsmodellen (Øvelser) 

 Kurset kan være på 3-6 timer: Indholdet, temaer, cases, øvelser og uddybningen vil være afstemt efter kursets længde.

Udtalelser fra tidligere kursister:

Super god formiddag! God måde at få redskaber på der kan bruges i hverdagen både på job og privat.
Tak for at forklare, hvordan man kan håndtere tingene og komme med muligheder, for at komme i mål på en positiv måde.
God energi, god kontakt, tydelig og forståelig.

"Følelsernes konto"

Dette kursus stiller skarpt på, hvordan følelser påvirker alle børn, i alting, – og i dagligdagen.

Der præsenteres tilgange som kan være en  ”øjenåbner” for, hvad der skaber positive og negative følelser, og hvordan der kan arbejdes bevidst med at skabe mere tillid og derved bedre trivsel.

 

Derudover introduceres en yderst virkningsfuld tilgang til konflikthåndtering.

Denne tilgang adskiller sig fra traditionelle tilgange, da børnene vil få positive følelser, samt en social lærering efterfølgende.

 Her bliver alle vindere, både børn og voksne.

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om vores workshop til dit dagtilbud, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.