Pædagogisk indretning i dagtilbuddet

Workshop ved Følelses-Konsulenterne

Workshop: ”Pædagogisk indretning i dagtilbuddet”

En workshop hvor vi rent fysisk kommer ud i jeres dagtilbud, vi præsenterer faglig viden, inspirerer jer til at indrette pædagogisk, så det er let aflæseligt for børnene hvor og hvad der kan leges. 

 Pædagogik og læring kommer i højsædet, derved kommer der mere ro på børnene og de vil lege bedre sammen.

• Alle ansatte får inspiration til hvordan der kan indrettes og arbejdes i de forskellige områder af dagtilbuddet.
• Alle børn skal tilgodeses så børnene får udviklet deres forskellige kompetencer.
• Pædagogernes spidskompetencer kan herved komme i spil.
• Stor mulighed for at højne arbejdsglæden.

Vores erfaring viser at nogle dagtilbud mangler struktur for at få dagligdagen til at hænge sammen samt, at få ressourcerne til at slå til. Dette kan afhjælpes ved at udvikle en pædagogisk indretning, have en god struktur og orden i dagtilbuddet.

 Vi har gode ideer og kommer gerne ud til jer med inspiration og hjælp.

Workshoppen er på 6 timer.  Workshoppen er en vekselvirkning af input fra os, øvelser og arbejde på stuerne med at indrette.

Vores anbefalinger
Det er en kæmpe fordel, at hele personalegruppen kommer med på de kurser og workshops vi udbyder. Vores erfaring viser, at der er en stor styrke i, at alle har deltaget i vores kurser og workshops, fået viden, inspiration og oplevet det samme om de emner vi arbejder med.
Dagtilbuddet vil få stort udbytte af dette på lang sigt. Alle bør have samme baggrundsviden, for at opnå de bedste resultater for både børn, ansatte og forældre

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.