Vi hjælper børn videre

Kursus ved Følelses-Konsulenterne

Kursus: ”Vi hjælper børn videre”

 Dette kursus er sammensat af “Følelsernes konto” og “Når følelserne sætter sig i kroppen” kurserne.

Kurset hjælper personalet med at udvikle børns forståelse og handlemåder på de følelser, som de oplever i krop og sind. Særligt de negative følelser som fylder i børnene. Der bliver lagt vægt på at give børnene følelsesmæssige færdigheder, så børnene får mulighed for at udvikle sociale kompetencer og afbalancere sine følelsesmæssige tilstande.

”Vi hjælper børn videre” er sammensat af teori, og praksisnære eksempler. Det bliver derved lettere at implementere det lærte fra fra kurset.

På kurset vil I opleve mange eksempler fra hverdagen, som I let vil kunne relatere til. Under vejs i kurset, er der flere cases om udfordringer fra hverdagen, som deltagerne også vil kunne nikke genkendende til.  

Metoderne er effektfulde, velafprøvede og hjælper samtidig børnene her og nu, samt på lang sigt.

Kursets mål for børn og voksne er at:

Metoderne som er unikke og nyskabende vil opleves som en god synergi, da de hurtigt giver stor effekt og dermed positiv udvikling og trivsel for både børn og personale.

Kursets indhold:

Personalet bliver indført i og lærer metoder, de kan anvende i hverdagen sammen med børnene, så børnene lærer at håndtere egne følelser. Det være sig, både følelser i al almindelighed og negative følelser, der har hobet sig op i børnene.

Redskaberne som personalet bliver indført i, hjælper både personalet og børnene til bedre mentalisering.

Metoderne er kulturforandrende da der skabes nye måder at håndtere konflikter på.

Disse metoder afhjælper konfliktoptrapning, da personalet lærer en anden metode at tilgå konflikterne på. På denne måde frigives de negative følelser, både hos børn og voksne, så de ikke sætter sig fast i det psykiske system.

Børnene bliver indført i metoder, hvor de møder ”Futji” i ”Bogen om Futji”, der læses og læres sammen med børnene og det pædagogiske personale.

Her klædes det pædagogiske personale på til at anvende bogen, og de redskaber bogen byder på.

Redskaberne kan anvendes, når der opstår noget svært, som børnene kan mærke i kroppen. Det kan være eksempelvis ”mavepine”, som er kommet af en følelse, der er blevet til kropslig smerte. 

Pædagogerne bliver indført i metoder der kan afhjælpe mistrivsel og mavepine der ikke er fysisk. Pædagogerne vil derved kunne hjælpe børnene med, at negative følelser sætter sig fast i deres følelsesmæssige erfaringsgrundlag, og vil i stedet blive til positive erfaringer som børnene vil bære med sig i livet.

Kursusindhold:
• Følelsernes konto (gennemgang af teorien om følelsernes konto – introduktion, baggrund og viden)
• Noget om følelser (vigtigheden af følelser)
• Cases (gruppearbejde)
• Affektiv afstemning (hvad er det ? Og hvordan gør man det bedst muligt? Øvelser)
• FFF+F (En effektiv og virkningsfuld konflikthåndteringsmodel)
• Sådan bruges konflikteringshåndteringsmodellen (Øvelser)

Bogen om Futji

Børnene møder en sød lille fyr, Futji, hans pædagog Bob og Futjis ven Pigji.

Materialet er skrevet i et sprog, som henvender sig til børn i førskolealderen og de første klasser i folkeskolen.

Der er glæde og humor i bogen, samt fokus på den mavepine hos Futji, som han gerne vil af med.

Illustrationerne i bogen er udarbejdet i en naiv streg med glade farver, der fanger børnenes opmærksomhed og nysgerrighed – de vil vide mere.

Teksten og illustrationerne supplerer hinanden, det giver mening for børnene.

Bogen er skrevet med den type bogstaver, som børnene møder når de starter i skolen, altså det lille alfabet.

Bogmaterialet lægger op til, at børnene skal være medaktive og gøre de bevægelser og gentage sætninger, som Futji gør, i samarbejde med Bob. Der er plads til grin og lidt pjatteri.

Bogen lægger op til at metoden bruges i hverdagen, så det der før var svært og tog lang tid, nu bliver lettere og fylder mindre.

Udbytte af kurset
Praktisk information

Undervejs i kurset bliver der givet mange eksempler fra dagligdagen. 

Pris pr. medarbejder: DKK 1.300,-
Alle vores priser er eksl. moms.

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.